Deltagerbetaling

Der opkræves deltagerbetalin på 300 kr. i forbindelse med introturen i starten af 1 hf. Gentofte HF betaler øvrige udgifter.

I forbindelse med studieture betaler eleverne selv for rejse, ophold mv. men skolen yder et tilskud på 100 kr. til entré per deltagende elev.

Gentofte HF betaler ekskursioner i forbindelse med den normale undervisning. Eleverne betaler selv transport

Hver elev forventes at medbringe en computer til undervisning og selv afholde udgifter til denne

Hver elev kan kopiere for op til 200 kr. Derefter opkræves egenbetaling

Der opkræves ikke betaling for undervisningsmidler

Se billeder fra en studietur til Barcelona

Læs mere

Se billeder fra en tur på Øresund og Susåen

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere