Med den 2-årige hf-uddannelse fra Gentofte HF er du godt rustet til videre uddannelse. Vi lægger vægt på, at du udvikler dig fagligt, og at du bliver en del af fællesskabet.

Vi er ca. 375 elever på skolen og gennemsnitsalderen er ca. 19 år i 1. hf. Skolen har en størrelse, hvor vi kender hinanden og tager os af hinanden.

Gentofte HF har et godt studiemiljø med it-faciliteter og lektiecafé

Fagpakker

Find mere information om fagpakker på GHF

Læs mere

Her kan du hente ansøgningsskema til GHF

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere