Optagelse

Du søger om optagelse enten gennem din folkeskole og UU (hvis du er under 18) eller på Undervisningsministeriets optagelsesskema på www.optagelse.dk. Du kan også henvende dig til Gentofte HF og få tilsendt et ansøgningsskema eller selv hente det her er tre måder at blive optaget på

• Direkte fra 9. klasse
• Direkte fra 10. klasse
• Hvis du har været ude af folkeskolen i mindst ét år

Optagelse direkte fra 9. klasse
Søger du optagelse fra 9. klasse, skal du være erklæret uddannelsesparat og have bekræftet dit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved folkeskolens afgangsprøve. Dette betyder i praksis at du skal have 4 i gennemsnit.

Optagelse direkte fra 10. klasse
Søger du optagelse fra 10. klasse, skal du være erklæret uddannelsesparat og have opnået mindst 2 i gennemsnit ved 10.-klasseprøverne i fagene dansk og matematik.

Optagelse på anden baggrund
Hvis du ikke søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, optages du på baggrund af en konkret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Du vil derfor blive indbudt til en optagelsessamtale og evt. optagelsesprøve.

Du kan høre mere om optagelse og den 2-årige hf-uddannelse på Gentofte HF ved at ringe til vores studievejledere på 3975 2535. Her kan du også få en aftale om at komme ud og besøge os og se skolen og møde nogle af de elever, som går her.

Læs om GHF´s fagpakker og uddannelsens opbygning

Læs mere

Hent ansøgningskema

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere