GSK
Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse, og du overvejer at søge ind på en uddannelse, som stiller specifikke krav til fag, niveauer eller karakterer, som din studentereksamen ikke honorerer, kan du søge optagelse på gymnasial suppleringskursus (GSK).

Du kan søge SU, hvis du har mindst 16 timers undervisning om ugen og ikke har gennemført fagene på samme niveau før. Du kan altså ikke få SU til karakterforbedring. Den SU du får for at læse GSK betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse. Se mere på www.su.dk

GSK undervisningen er gratis, hvis du begynder senest d. 1. oktober to år efter, at du har taget din studentereksamen. GSK ansøgere, som begynder efter dette tidspunkt, skal betale 450 kr. pr. fag. Der er mødepligt til undervisningen.

Undervisningsmaterialer udlånes gratis – du skal dog selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Særligt GSK ansøgningsskema kan hentes på denne side

Ansøgningsfristen til sommerhold er d. 5. juli. Til efterårshold er datoen d. 15. august og til forårshold d. 1. december . Efter disse datoer optages der på ledige pladser.

Ansøgningen sendes til Københavns VUC, Sankt Petri Passage 1, 1165 Kbh. K.

Ønsker du yderligere information, kan du henvende dig til KVUC tlf. 8232 6690 eller mail gsk@kvuc.dk

Hent information om GSK hos gsdanmark.dk

Læs mere

Skemaer for undervisningen

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere