Fastholdelsesstrategi

Nærværende strategi skal understøtte at eleverne på Gentofte HF gennemfører uddannelsen med største muligt fagligt og personligt udbytte.

Studievejledningen
Studievejledningen gennemser løbende elevernes fravær og indkalder elever hvis fravær vurderes til at være for højt til samtaler. Der fastlægges herefter, hvilke initiativer der skal sættes i værk for at elevens fravær bringes ned. Studievejledningen sparrer løbende med lærere, tutor, administration og ledelse i forhold til frafaldstruede elever.
Studievejledningen håndterer desuden processen omkring omvalg eller frafald.
Tutor
Hver elev tilknyttes en tutor som medvirker til at udvikle den enkelte elevs selvstændighed og selvforvaltning i forhold til undervisningen og understøtte elevens fastholdelse i uddannelsen. Tutor samarbejder med studievejledning, elevens øvrige lærere, administration samt ledelsen, såfremt det viser sig at en elev er frafraldstruet.

Klasseteams
Klasseteams er ansvarlig for klassernes overordnede faglige og sociale udvikling og er opmærksom på klassernes generelle trivsel. Klasseteams igangsætte initiativer der skal styrke det sociale og faglige sammenhold og dermed sikre at eleverne fastholdes i uddannelsen.

Lærer
Den enkelte lærer er opmærksom på elever der udviser tegn på mistrivsel i den daglige undervisning og samarbejder med studievejledning, tutor, administration og ledelse om at få taget hånd om frafaldstruede elever.

Ledelse
Ledelsen drøfter løbende forhold vedrørende enkeltelever, klasser og hold med lærere, tutorer og studievejledning.

Lektiecafé
Gentofte HF har to gange om ugen lektiecafé er med lærerbemanding. Dette er først og fremmest gjort for at understøtte de elever der kommer fra en ikke boglig baggrund. Lektie caféerne benyttes også til at sikre at elever der ikke har afleveret skriftlige opgaver får lavet dem – og således ikke kommer i en situation, hvor mængden af ikke afleverede opgaver får dem til at forlade skolen.

Netwerk
Gentofte HF er Netwerks skole, og alle skolens ansatte har været på Netwerks grundkursus. Alle ansatte er således rustede til at få øje på eventuelle elever i mistrivsel, og til at hjælpe disse elever. Desuden kører Netwerks program i alle 1. hf. Klasser.

Læs om studie-vejledningen

Læs mere

Læs om studiehjælp

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere