Kvalitetsudviklingssystem

Evaluering
Gentofte HF benytter evalueringer til at kvalitetssikre skolen.
Generelle evalueringer
Der afholdes en årlig elevtrivselsundersøgelse der dækker følgende nøgleområder
• Organisering
• Undervisere
• Undervisning
• Socialt miljø
• Fysisk miljø
• Egen motivation
• Udstyr og materialer
På baggrund af evalueringen fastsættes indsatsområder, der kan være med til at løfte skolens kvalitet.
Undervisningsevalueringer
Lærerne foretager løbende evaluering af deres egen undervisning.
Lærerne evaluerer løbende elevernes faglige progression i alle fag.
Eleverne får løbende mulighed for at foretage selvevalueringer i alle fag.

Kvalitetsarbejde
Skolen har to faste indsatområder
• Undervisning
• Socialt miljø
For hvert område er der nedsat et udvalg, der i samarbejde med elever, ansatte og bestyrelse formulerer skolens indsatsområder og desuden er hovedansvarlige for gennemførsel, evaluering og opfølgningsplaner i forhold til disse.
I skoleåret 2015-2016 er der særligt fokus på
• Evaluering
• Karrierekompetence
• Dynamiske holdinddelinger

Se billeder af skolens gode miljø

Læs mere

Se billeder fra undervisningen

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere