GHFs formål er:

At kvalificere unge mennesker til en videregående uddannelse og at sikre, at de forlader skolen som hele mennesker med en realistisk selvforståelse

GHFs visioner er:

At være en af de bedste uddannelsesinstitutioner i landet.

At sikre en altid tidssvarende og anvendelig undervisning med høj faglighed.

At bevare en lille tæt skole med stor rummelighed og høj trivsel for både elever og ansatte.

At sikre en fortsat optimal drift inden for den økonomiske ramme.

At synliggøre skolens og hf- uddannelsens kvalitet.

 

GHF’s Strategi er:

At sikre en altid tidssvarende og anvendelig undervisning med høj faglighed ved:

at opfordre og støtte lærere til fortsat efteruddannelse.

at opfordre og støtte tiltag til forsøgsundervisning.

at der til stadighed foregår en vidensdeling mellem faglærere og faggrupper.

at der afsættes ressourcer til, at elever og lærere har tilstrækkelig tid sammen i og uden for undervisningen.

At antallet af ansatte og elever holdes på et niveau, så alle har mulighed for at lære hinanden at kende.

At den igennem mange år oparbejdede kultur; engagementet, indstillingen til og det anerkendende syn på hf-uddannelsen understøttes i handling og i gerning.

At ledelsen er åben og tilgængelig

At det tilstræbes, at alle ansatte er tilgængelige og imødekommende.

At der afsættes ressourcer til at bevare de velholdte bygninger.

At den optimale drift opnås ved, at økonomien er med i alle beslutninger.

At samarbejde med tilsvarende institutioner og at udbrede oplysninger om hf- uddannelsens vigtighed.

Læs brochure om Gentofte HF her

Læs mere

Lær mere om dagligdagen på Gentofte HF

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere