Undervisning og fag
I Paratpakken vil du udover en ugentlig lektielæsningstime og værkstedsundervisning modtage undervisning i følgende fag
• Dansk
• Engelsk c
• Idræt
• Samfundsfag c

Dansk, engelsk og samfundsfag skal du tage på et højere niveau, hvis du vælger at tage den fulde hf-uddannelse.
Undervisningen starter d. 22. januar og slutter den 25. maj og du skal regne med at have ca. 25 moduler á 50 minutter om ugen. Paratpakken afsluttes med eksamen i hvert fag i juni måned.

Studiehjælp

Lær mere om hvordan Gentofte HF får det bedste ud af dig.

Læs mere

Frivillig musik

Vidste du, at du har mulighed for at deltage i frivillig musik på Gentofte HF?

Læs mere

Galleri

Livet på GHF

Se mere