Fagpakker

Fag- og universitetspakkerne udgør et interessefælleskab i forhold til de områder, som pakkerne er navngivet efter. Fagpakkerne giver adgang til at søge optagelse på akademi- og professionsbacheloruddannelserne, men kan kvalificere til universitetsuddannelserne efter et halvt års supplering.

Universitetspakkerne indeholder flere fag og mindst 250 timer mere end akademi- og professionsbachelorpakkerne, men gennemføres stadig på to år. Universitetspakkerne giver adgang til at søge optagelse på akademi- og professionsbacheloruddannelserne, samt universiteterne.

Fagpakker (1)
IMG 6885 B

Er du i tvivl om noget?

Kontakt studievejledningen