BLA00531

OM UNDERVISNINGSPAKKEN

Undervisningspakken beskæftiger sig med mennesker!

I Psykologi vil du lære at forstå hvorfor vi handler, tænker og føler som vi gør, mens du i Samfundsfag og Spansk vil lære noget om hvordan vi strukturer os som vi gør og tale en masse fremmesprog .

Ud af huset

Vi tager ud og besøger de vigtige samfundsinstitutioner lige fra Folketinget til børnehaven. I Psykologi, Spansk og Samfundsfag laver vi feltarbejde ude blandt mennesker for at anvende de teorier vi lærer om i klasselokalet i praksis.

I projekt og praktikforløb arbejder vi med cases på fx læreruddannelsen på professionshøjskolerne.

Hvad kan jeg blive?

Med Undervisningspakken er du godt rustet til en lang række korte og mellemlange uddannelser, som fx Lærer eller Pædagog. Med et halvt års overbygning, vil du desuden kunne få adgang til universitetsuddannelser som Statskundskab, Jura eller Psykologi.

Fagpakkefag
Samfundsfag B og Psykologi C ELLER Spansk 0-B og Psykologi C og Erhvervsøkonomi C

Uddannelsestype
Den 2-årige HF

Valgfag
Valgfag på B-niveau

Giver adgang til
Akademi-og professionsbacheloruddannelser.
Universitetsuddannelser efter halvt års supplering.

VALGFAG

Vælger du Undervisningspakken med Samfundsfag B og Psykologi C, skal du desuden vælge et valgfag på B-niveau. Du kan se, hvilke valgfag Gentofte HF udbyder på B niveau nedenfor.

Valgfag på B-niveau

Billedkunst B, Biologi B Design B, Dramatik B, Fransk fortsætter B, Idræt B, Kemi B, Matematik B, Mediefag B, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Tysk Fortsætter B.

Vælger du Undervisningspakken med Spansk 0-B og Psykologi C skal du ikke vælge et valgfag.

BLA00855 (1)

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skoleåret på Gentofte HF er bygget sådan op, at alle elever følger samme forløb i 1. og 2. semester. Alle elever vil i løbet af 1. og 2. semester gennemføre et afklaringsforløb der bl.a. indeholder praktik og projektforløb, og derefter træffe valg om hvilken fagpakke og valgfag man ønsker. HF fagpakker og valgfag ligger således i 3. og 4. semester.

Er du stadig i tvivl om hvilken retning du vil gå, se vores andre muligheder her.

Nedenfor kan du se hvordan fagene er placeret i hvert semester. Fagene er markeret med grønt i det semester, hvor de afsluttes med eksamen.

Se skema