BLA01758

OM DRAMAPAKKEN

Helt grundlæggende kommer du til at være kreativt skabende og analytisk vurderende. Hvad betyder det? Det betyder, at du lærer hvordan man får idéer til større og mindre events og hvordan man realiserer disse. Det kunne fx være en koncert, en performance eller noget tredje. Du lærer at være både kreativ og kritisk. Undervejs analyserer vi teaterstykker og andre performative udtryk. Ved hver undervisningsgang er der en praktisk og en teoretisk del. Du kan glæde dig til en masse sjove teaterøvelser, improvisationer, iscenesættelser af manuskripter og udvikling af idéer. Samtidig er der også læsning af teori, og du arbejder teoretisk og analytisk med både egne og andres sceniske udtryk.

Arrangementer

Når vi tager ud af huset ser vi typisk nye teaterstykker i København. Hjemme på skolen får I også besøg af spændende mennesker, der fortæller deres historier og deler deres erfaringer med at gøre teaterdrømme til virkelighed.

Kan du ikke få nok?

Hvis du gerne vil dyrke din passion for drama ud over undervisningen, kan du låne skolens dramafaciliteter og øve videre efter skole.

Hvad kan jeg blive?

Med Dramapakken er du godt rustet til uddannelser som fx iscenesættelse eller musical og med et halvt års overbygning kan du desuden få adgang til fx performance design, dramaturgi eller teatervidenskab på landets universiteter.

Fagpakkefag
Drama B og Psykologi C

Uddannelsestype
Den 2-årige HF

Valgfag
Valgfag på B-niveau

Giver adgang til
Akademi-og professionsbacheloruddannelser. Universitetsuddannelser efter et halvt års supplering.

VALGFAG

Vælger du Dramapakken, skal du udover dine fagpakkefag vælge et valgfag på B-niveau. Du kan se, hvilke valgfag Gentofte HF udbyder på B-niveau nedenfor.

Valgfag på B-niveau

Billedkunst B, Biologi B Design B, Dramatik B, Fransk fortsætter B, Idræt B, Kemi B, Matematik B, Mediefag B, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Tysk Fortsætter B.

BLA01788

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skoleåret på Gentofte HF er bygget sådan op, at alle elever følger samme forløb i 1. og 2. semester. Alle elever vil i løbet af 1. og 2. semester gennemføre et afklaringsforløb der bl.a. indeholder praktik og projektforløb, og derefter træffe valg om hvilken HF fagpakke og valgfag man ønsker. Fagpakker og valgfag ligger således i 3. og 4. semester.

Hvis du stadig er i tvivl om hvilken retning du vil gå, kan du se vores andre muligheder her.

Nedenfor kan du se hvilke fag du skal have i hvert semester. Fagene er markerede med grønt i det semester, hvor de afsluttes med eksamen.

Se skema