Frivillige fag

Frivillig musik

Hvis du har en musiker i maven og ikke synes, at musikundervisningen er nok for dig, har du mulighed for at aftale adgang til skolens øvelokaler udenfor skoletid. Skolens musiklokaler giver, udover et fælleslokale med adskillige instrumenter samt et stort flygel, dig også mulighed for adgang til tre mindre rum, hvor du kan øve med dit band i mere intime og 100% lydisolerede øvelokaler, som er fuldt udrustede og øveklare med både elektrisk guitar, akustisk trommesæt, elektrisk bas og mikrofon. Du kan få adgang til lokalerne med en særlig adgangsbrik, som gør, at du kan komme og gå som du vil både inden- og udenfor skolens åbningstider, hvis du blot aftaler det med en af skolens pedeller.

Frivillig idræt

Hvert år deltager GHF i skolestævner i fx fodbold og volleyball mod andre gymnasier. I den forbindelse mødes deltagerne til træning og evt. udtagelse af det hold, der skal repræsentere skolen. Idrætslærerne tager desuden initiativ til frivillig volley, bordtennis og meget mere i vores lækre idrætshal. Vi er også altid åbne over for elevbårne initiativer.

Idrætten får også en synlig plads i skolens hverdagsliv, hvor der er opstillet både bordtennis- og bordfodboldborde til fri afbenyttelse. Bat og bolde kan hentes gratis hos pedellerne.

Frivillig drama

Karakterskuespil, teatralske udtryksformer, moderne teater og rappe replikker. Drama har sit helt eget lokale, hvor du kan få adgang til en scene, kostumer og lyssætning. Her kan du øve monologer i de rigtige settings, større skuespil med andre dramatikinteresserede eller få adgang til skolens kostumeafdeling, når det passer dig. Du får en adgangsbrik, som gør, at du kan komme og gå som du vil indenfor skolens åbningstider, hvis du blot aftaler det med en af skolens pedeller.

Frivillig mediefag

Får du sommerfugle i maven, når snakken falder på Godfather-filmene, og kribler det i dine fingre for at få fat i et kamera er adgangen til skolens flotte mediefagslokale det helt rigtige for dig. I mediefagslokalet er der mulighed for at illustrere dine idéer for dine klassekammerater på enten interaktivt smartboard eller i et eksternt storyboard-program som fx Studiobinder. I får en adgangsbrik, som gør, at I kan komme og gå som I vil, hvis I blot aftaler det med skolens pedeller. Som elev på Gentofte HF har du adgang til redigeringsprogrammet Final Cut, version 10, som er et program, som også bruges af professionelle filmfolk verden over. Vi redigerer på 27-tommers stationære Mac-computere for at få den optimale billedkvalitet. Du har desuden adgang til en storskærm, hvor du kan logge ind på et Apple-tv, så du let kan dele dine idéer med dine klassekammerater.

Frivillig billedkunst og design

Drømmer du om en fremtid indenfor den kreative verden?
I Billedkunst kommer du til at arbejde med hele det visuelle felt. Lige fra digital kunst, klassiske mesterværker til street art og installationskunst. De praktiske udtryksformer spænder ligeledes bredt fra fotografi, maleri og tegning, skulptur, installationskunst og graffiti. I Designfaget arbejder du med praktiske opgaver lige fra brobyggeri til modedesign, fra typografi til byplanlægning. Du lærer om de metoder, som ligger bag en designproces, så du selv bliver i stand til at løse forskellige designopgaver. Vi arbejder både manuelt og ved brug af forskellige IT-programmer.

Billedkunst og Design holder til i skolens store, lyse værksted. Her har du mulighed for at fordybe dig i den kreative verden, når det passer dig. Da fagenes eksamensform blandt andet er en personlig portfolio, kan det være vigtigt for dig at have fri adgang til fagets materialer i faglokalet, så du kan fordybe dig i din kreative proces, når du har tid. Derfor får du en adgangsbrik, som gør, at du kan komme og gå, som du vil indenfor skolens åbningstider, hvis du blot aftaler det med skolens pedeller.