Sex og Samfund

Fra skoleåret 2023 er seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser obligatorisk. Der er ikke fastlagt et antal timer eller krav til form og indhold på undervisningen, men på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan man læse, at det er formålet, at eleverne lærer om fx samtykke, grænser, prævention og sexsygdomme. Her står der også, at man som skole er forpligtet til "at undervisningen har et sådant omfang, at eleverne får tid til indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere herover", og at undervisningen skrives ind i klassernes studieplan.