Nøgletal

Karaktergennemsnit

Gentofte HF har hvert år et af landets højeste karaktergennemsnit for det 2-årige HF.

Se den seneste opgørelse over skolens karakterer.

Løfteevne

På Gentofte HF er vi gode til at løfte elevernes faglige niveau. Renser man skolens karaktergennemsnit for elevernes baggrund og sammenligner med elever fra resten af landet, viser tallene, at Gentofte HF har en signifikant løfteevne. Kort sagt klarer vores elever sig bedre, end man kunne forvente, og det er vi rigtig stolte af.

Se den seneste opgørelse for skolens løfteevne.

Elevtrivsel

Eleverne på Gentofte HF er rigtig glade for at gå på skolen. Hvert år opnår vi et af landets bedste resultater, når man måler på elevtrivslen. Det er vi rigtig stolte af, da vi mener, at den, der trives, lærer bedst.

Se resultatet af den seneste elevtrivselsundersøgelse.

Studietid og fuldførelsesprocent

Du kan læse mere om, hvor lang tid eleverne er om at gennemføre uddannelsen og hvor mange der fuldfører her.

Overgang til videre uddannelse

Du kan læse mere om, hvor stor en del af eleverne, der er i gang med en uddannelse 27 mdr. efter, de er blevet færdige på Gentofte HF, her.

Kvalitetsudvikling

Evaluering

Gentofte HF benytter evalueringer for at kvalitetssikre skolen.

Generelle evalueringer

Der afholdes en årlig elevtrivselsundersøgelse der dækker følgende nøgleområder

- Organisering

- Undervisere

- Undervisning

- Socialt miljø

- Fysisk miljø

- Egen motivation

- Udstyr og materialer

På baggrund af evalueringen fastsættes indsatsområder, der kan være med til at sikre skolens kvalitet.

Undervisningsevalueringer
Lærerne foretager løbende evaluering af deres egen undervisning.
Lærerne evaluerer løbende elevernes faglige progression i alle fag.
Eleverne får løbende mulighed for at foretage selvevalueringer i alle fag.

Kvalitetsarbejde

Skolen har to faste indsatsområder

- Undervisning

- Socialt miljø

For hvert område er der nedsat et udvalg, der i samarbejde med elever, ansatte og bestyrelse formulerer skolens indsatsområder og desuden er hovedansvarlige for gennemførsel, evaluering og opfølgningsplaner i forhold til disse.
I indeværende skoleår er der særligt fokus på

- Evaluering

- Karrierekompetence

Studieplan

Du kan se studieplanerne for hver af vores klasser nedenfor.

1.k
1.l
1.m
1.n
1.p
1.q
1.r
1.u

2.k
2.l
2.m
2.n
2.p
2.q
2.r
2.u

Datasikkerhed

GHF behandler elever og brugeres data i henhold til loven om datasikkerhed. Download information om regler og rettigheder for elever her: Orientering Om Skolegang På GHF for forældre/gæster/ansøgere her: Orientering Om Behandling Af Data Til Eksterne Personer og kameraovervågning her: Orientering TV Overvågning.  
Gentofte HF’s DPO (Data Protection Officer) er Pernille F. Heiring, pfh@gfadm.dk, fra Gymnasiefællesskabet.

Fastholdelse

Nærværende fastholdelsesstrategi skal understøtte, at eleverne på Gentofte HF gennemfører uddannelsen med største muligt fagligt og personligt udbytte.

Studievejledningen

Studievejledningen gennemser løbende elevernes fravær og indkalder dem til samtaler. Der fastlægges herefter, hvilke initiativer der skal sættes i værk for at elevens fravær bringes ned. Studievejledningen sparrer løbende med lærere, tutor, administration og ledelse i forhold til frafaldstruede elever.
Studievejledningen håndterer desuden processen omkring omvalg eller frafald.

Tutor

Hver elev tilknyttes en tutor som medvirker til at udvikle den enkelte elevs selvstændighed og selvforvaltning i forhold til undervisningen og understøtte elevens fastholdelse i uddannelsen. Tutor samarbejder med studievejledning, elevens øvrige lærere, administration samt ledelsen, såfremt det viser sig, at en elev er frafaldstruet.

IMG 6972 B

Klasseteams

Klasseteams er ansvarlig for klassernes overordnede faglige og sociale udvikling og er opmærksom på klassernes generelle trivsel. Klasseteams igangsætter initiativer der skal styrke det sociale og faglige sammenhold og dermed sikre, at eleverne fastholdes i uddannelsen.

Lærerne

Den enkelte lærer er opmærksom på elever der udviser tegn på mistrivsel i den daglige undervisning og samarbejder med studievejledning, tutor, administration og ledelse om at få taget hånd om frafaldstruede elever.

Ledelsen

Ledelsen drøfter løbende forhold vedrørende enkeltelever, klasser og hold med lærere, tutorer og studievejledning.