IMG 6737 B

OM KOMMUNIKATIONS-PAKKEN

På Kommunikationspakken vil du lære om kommunikationens betydning i globaliseringens tidsalder. Dette sker med fokus på emner fra filmanalyse til politisk kommunikation og sociale medier.
På Kommunikationspakken arbejder vi ofte projektorienteret og med en undersøgende tilgang til samfundet, og du vil lære at analysere kommunikationens betydning for kultur, identitetsdannelse, (sociale) medier, og politik.
Undervejs trænes dine skriftlige og mundtlige færdigheder i flere af fagpakkens fag, men også i dit kreative og spændende arbejde med audiovisuelle medier, vil vi klæde dig på til at brænde igennem til en bestemt målgruppe.

Ud af huset

Når vi tager ud af huset vil du fx. komme med på besøg hos journalistspirerne på RUC, de professionelle filmfolk på Station Next og hos politikere og spindoktorer på Christiansborg.

Hvad kan jeg blive?

Med Kommunikationspakken er du godt rustet til uddannelser som fx journalist, informationsmedarbejder, lærer, natur- og kulturformidling, markedsføringsrådgiver, multimediedesigner, tekst- og manuskriptforfatter, filmfotograf, socialrådgiver og HR-medarbejder. Med et halvt års overbygning kan du desuden få adgang til fx engelsk, dansk, og de samfundsfaglige kandidatuddannelser på universiteterne eller marketings- og kommunikationsuddannelser på handelshøjskolerne.

Fagpakkefag
Mediefag B og Samfundsfag B

Uddannelsestype
Den 2-årige HF

Valgfag
Valgfag på C- eller B-niveau

Giver adgang til
Akademi-og professionsbacheloruddannelser.
Universitetsuddannelser efter halvt års supplering.

VALGFAG

Vælger du Kommunikationspakken, skal du udover dine fagpakkefag, vælge et valgfag på enten C-niveau eller C-B niveau. Du kan se, hvilke valgfag Gentofte HF udbyder nedenfor.

Valgfag på C-niveau:

Billedkunst C, Design C, Dramatik C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Fysik C, Idræt C, Mediefag C, Musik C, Psykologi C.

Valgfag på B-niveau:

Billedkunst B, Biologi B Design B, Dramatik B, Fransk fortsætter B, Idræt B, Kemi B, Matematik B, Mediefag B, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Tysk Fortsætter B.

IMG 6874 B

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skoleåret på Gentofte HF er bygget sådan op, at alle elever følger samme forløb i 1. og 2. semester. Alle elever vil i løbet af 1. og 2. semester gennemføre et afklaringsforløb der bl.a. indeholder praktik og projektforløb, og derefter træffe valg om hvilken HF fagpakke og valgfag man ønsker. Fagpakker og valgfag ligger således i 3. og 4. semester.

Hvis du stadig er i tvivl om hvilken retning du vil gå, kan du se vores andre muligheder her.

Nedenfor kan du se hvilke fag du skal have i hvert semester. Fagene er markerede med grønt i det semester, hvor de afsluttes med eksamen.

Se skema