BLA02091

OM MUSIKPAKKEN

Musikpakken er en kreativ pakke, hvor du både i psykologi og musik får lov til at afprøve idéer og udforske nye veje fx ved at spille sammen med andre eller gennem spændende idégenereringsprocesser. Praksis fylder i det hele taget meget i undervisningen, og du får rig lejlighed til at udtrykke dig musikalsk gennem samspil med de andre elever på musikpakken. Du får naturligvis også mulighed for at spille det færdige produkt for andre fx til en af skolens morgensamlinger. Vi er ambitiøse i arbejdet med musikken, men glemmer aldrig, at musik skal være sjovt og at musik også er fællesskab.
Udover den praktiske del får du også mulighed for at arbejde med teori, der giver dig en ramme at arbejde ud fra og skærper dine analytiske evner.

Arrangementer

På Musikpakken tager vi ofte ud af huset og oplever musikverdenen omkring os, fx i koncerthuset og i operaen. I projekt- og praktikforløbene arbejder vi sammen med spillesteder, uddannelsesinstitutioner eller professionelle musikere, der kan give dig et indblik i hvordan man arbejder i et professionelt miljø og hvordan en fremtid i musikverdenen kan se ud.

Når det kommer til arrangementer kan vi også godt selv. På musikpakken arrangerer vi også musikalske events, som fx koncerter, musikcaféer eller teaterkoncerter sammen med Dramapakken.

Kan du ikke få nok?

Kan du ikke få nok musik i undervisningen, har Gentofte HF tre fuldt udrustede øvelokaler, som du kan låne sammen med dine kammerater, så I kan spille videre i fritiden.

Hvad kan jeg blive?

Med Musikpakken er du godt rustet til en lang række uddannelser inden for musikkens verden.

Fagpakkefag
Musik B og Psykologi C

Uddannelsestype
Den 2-årige HF

Valgfag
Valgfag på B-niveau

Giver adgang til
Akademi-og professionsbacheloruddannelser.
Universitetsuddannelser efter halvt års supplering.

VALGFAG

Vælger du en Musikpakken, skal du desuden vælge et valgfag på B-niveau. Du kan se, hvilke valgfag Gentofte HF udbyder på B-niveau nedenfor.

Valgfag på B-niveau

Billedkunst B, Biologi B Design B, Dramatik B, Fransk fortsætter B, Idræt B, Kemi B, Matematik B, Mediefag B, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Tysk Fortsætter B.

BLA02044

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skoleåret på Gentofte HF er bygget sådan op, at alle elever følger samme forløb i 1. og 2. semester. Alle elever vil i løbet af 1. og 2. semester gennemføre et afklaringsforløb der bl.a. indeholder praktik og projektforløb, og derefter træffe valg om hvilken fagpakke og valgfag man ønsker. HF fagpakker og valgfag ligger således i 3. og 4. semester.

Er du stadig i tvivl om hvilken retning du vil gå, se vores andre muligheder her.

Nedenfor kan du se hvordan fagene er placeret i hvert semester. Fagene er markeret med grønt i det semester, hvor de afsluttes med eksamen.

Se skema