BLA01440

OM MILJØPAKKEN

På Miljøpakken vil du lære om, hvordan jorden fungerer naturligt og hvordan mennesket i dag påvirker naturlige processer. Vi træffer dagligt beslutninger der ikke bare har betydning for os selv, men for jordens ressourcer og for det miljø, vi lever i. I øjeblikket betyder vores levevis, at vi forandrer økosystemer, og vi mister dyrearter ca. 1000 gange hurtigere end normalt.
Vi omgiver os dagligt med en lang række kemikalier, som kan skade vores helbred. I miljøpakken beskæftiger vi os med, hvordan de skadelige kemikalier ender i miljøet, og hvordan de påvirker vores krop.
En at nutidens største udfordringer er klimaforandringerne. I miljøpakken bliver du ekspert i klima og vil kunne forklare hvorfor klimaet har forandret sig mange gange gennem jordens historie, og hvorfor det er problematisk, at vi ændrer atmosfærens sammensætning i dag.
I miljøpakken arbejder vi med løsninger på en lang række problemstillinger, så vi kan aflevere kloden i god tilstand til vores børn og børnebørn.

Ud af huset

Vi tager ud i naturen og indsamler viden og data, som vi senere arbejder videre med. Vi tager også ud og besøger institutioner, der kan gøre os klogere på den nyeste viden.
På Miljøpakken arbejder vi meget varieret. Da Miljøpakken handler om den verden vi lever i, laver vi eksperimenter, indsamler data, laver projektarbejde og kommer ofte ud af huset.

Hvad kan jeg blive?

Med Miljøpakken er du godt rustet til mange naturvidenskabelige uddannelser som fx miljøteknologi, naturvejledning, naturressourceforvaltning og med et halvt års overbygning kan du desuden få adgang til fx biologi, geografi, klimaforandring, meteorologi, landskabsarkitektur og miljøingeniør på universiteterne.

Fagpakkefag
Biologi B og Naturgeografi B

Uddannelsestype
Den 2-årige HF

Valgfag
Valgfag på C- eller B-niveau

Giver adgang til
Akademi-og professionsbacheloruddannelser.
Universitetsuddannelser efter halvt års supplering.

VALGFAG

Vælger du Miljøpakken, skal du desuden vælge et valgfag på enten C- eller C-B niveau. Du kan se, hvilke valgfag Gentofte HF udbyder neden for.

Valgfag på C-niveau:
Billedkunst C, Design C, Dramatik C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Fysik C, Idræt C, Mediefag C, Musik C, Psykologi C.


Valgfag på B-niveau:
Billedkunst B, Biologi B Design B, Dramatik B, Fransk fortsætter B, Idræt B, Kemi B, Matematik B, Mediefag B, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Tysk Fortsætter B.

BLA02108

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skoleåret på Gentofte HF er bygget sådan op, at alle elever følger samme forløb i 1. og 2. semester. Alle elever vil i løbet af 1. og 2. semester gennemføre et afklaringsforløb der bl.a. indeholder praktik og projektforløb, og derefter træffe valg om hvilken fagpakke og valgfag man ønsker. HF fagpakker og valgfag ligger således i 3. og 4. semester.

Er du stadig i tvivl om hvilken retning du vil gå, se vores andre muligheder her.

Nedenfor kan du se hvordan fagene er placeret i hvert semester. Fagene er markeret med grønt i det semester, hvor de afsluttes med eksamen.

Se skema