IMG 6962 B

OM DEN SAMFUNDS-VIDENSKABELIGE PAKKE

På den Samfundsvidenskabelige pakke vil du lære om fx gruppestrukturer, fake news, sociologi, statistik, identitet, kulturer og samfundsgrupperinger. Overordnet set vil du lære om samtidsrelevante samfundsforhold både herhjemme og i verden.
På den Samfundsvidenskabelige pakke arbejder vi ud fra kvantitative og kvalitative metoder, tekstanalyse, og vi arbejder med tværfaglighed og komparative analysemetoder.

Ud af huset

Når vi tager ud af huset tager vi fx til de forskellige københavnske bydele for at forsøge os med feltarbejde i de forskellige subkulturer. I forbindelse med projekt-praktikforløb besøger vi fx Jura eller Statskundskab på Københavns Universitet for at give dit et realistisk billede af det faglige niveau og studiemiljøet på universitet.

Hvad kan jeg blive?

Med den Samfundsvidenskabelige pakke er du godt rustet til uddannelser som fx Statskundskab, Jura, Psykologi og meget mere.

Fagpakkefag
Engelsk A, Matematik B, Samfundsfag B, Psykologi B

Uddannelsestype
Den 2-årige HF

Valgfag
Ingen mulighed for valgfag

Giver adgang til
Alle typer videregående uddannelser

BLA00375

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skoleåret på Gentofte HF er bygget sådan op, at alle elever følger samme forløb i 1. og 2. semester. Alle elever vil i løbet af 1. og 2. semester gennemføre et afklaringsforløb der bl.a. indeholder praktik og projektforløb, og derefter træffe valg om hvilken fagpakke og valgfag man ønsker. HF fagpakker og valgfag ligger således i 3. og 4. semester.

Er du stadig i tvivl om hvilken retning du vil gå, se vores andre muligheder her.

Nedenfor kan du se hvordan fagene er placeret i hvert semester. Fagene er markeret med grønt i det semester, hvor de afsluttes med eksamen.

Se skema