BLA00683

OM SUNDHEDSPAKKEN

På Sundhedspakken vil du lære om sundhed, og hvordan vores livsstil påvirker os. Vi ser på, hvordan arv og miljø påvirker vores sundhedstilstand, og arbejder med alt fra biologiske processer, kostens betydning og fysisk aktivitet.
På Sundhedspakken arbejder vi meget eksperimentelt og analytisk. Du kommer til at lave en række forsøg og øvelser i både biologi, kemi og idræt.

Ud af huset

Vi tager ud af huset og besøger diverse uddannelsesinstitutioner, som arbejder i og uddanner til jobs i sundhedssektoren. I forbindelse med projekt- og praktikforløb har vi fx arbejdet med sundhedscases på fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelserne på Københavns Professionshøjskole.

Hvad kan jeg blive?

Med Sundhedspakken er du godt rustet til uddannelser som fx sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut og med et halvt års overbygning kan du desuden få adgang til fx biologi, biokemi, medicin, idræt og andre naturvidenskabelige uddannelser på universiteterne.

Sundhedspakken på Gentofte HF har to retninger, som du kan vælge imellem. Begge retninger indeholder biologi B, og derudover kan du enten vælge idræt B eller kemi B.

Vælger du retningen med idræt B vil der i særlig grad være fokus på krop og anatomi og denne retning sigter imod uddannelser som fx fysioterapeut. Vælger du retningen med kemi B vil der i højere grad være fokus på ernæring og medicin og den sigter således mod en uddannelse som fx bioanalytiker eller farmakonom.

Begge retninger vil desuden være relevante, hvis du ønsker at uddanne dig til sygeplejerske.

Fagpakkefag
Biologi B og enten Kemi B eller Idræt B

Uddannelsestype
Den 2-årige HF

Valgfag
Valgfag på C- eller B-niveau

Giver adgang til
Akademi-og professionsbacheloruddannelser.
Universitetsuddannelser efter halvt års supplering.

VALGFAG

Vælger du Sundhedspakken, skal du udover dine fagpakkefag, vælge et valgfag på enten C-niveau eller C-B niveau. Du kan se, hvilke valgfag Gentofte HF udbyder nedenfor.

Valgfag på C-niveau:

Billedkunst C, Design C, Dramatik C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Fysik C, Idræt C, Mediefag C, Musik C, Psykologi C.

Valgfag på B-niveau:

Billedkunst B, Biologi B Design B, Dramatik B, Fransk fortsætter B, Idræt B, Kemi B, Matematik B, Mediefag B, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B, Religion B, Samfundsfag B, Tysk Fortsætter B.

BLA00866

UDDANNELSENS OPBYGNING

Skoleåret på Gentofte HF er bygget sådan op, at alle elever følger samme forløb i 1. og 2. semester. Alle elever vil i løbet af 1. og 2. semester gennemføre et afklaringsforløb der bl.a. indeholder praktik og projektforløb, og derefter træffe valg om hvilken fagpakke og valgfag man ønsker. HF fagpakker og valgfag ligger således i 3. og 4. semester.

Er du stadig i tvivl om hvilken retning du vil gå, se vores andre muligheder her.

Nedenfor kan du se hvordan fagene er placeret i hvert semester. Fagene er markeret med grønt i det semester, hvor de afsluttes med eksamen.

Se skema