Det 2-årige hf

Det 2-årige HF-uddannelse forbereder dig til at komme godt videre i uddannelsessystemet. HF-uddannelsen kan give adgang til alle videregående uddannelser. Du vælger dig ind på en fagpakke, så du kommer til at gå sammen med andre elever, der deler dine interesser og fremtidsdrømme. Fagpakkerne er målrettet de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Vi udbyder 12 forskellige fagpakker, der indholdsmæssigt spænder fra Science over Business til Design.

Måske du allerede nu ved, at du vil læse jura efter HF? Så vil vores samfundsvidenskabelige universitetspakke være noget for dig. Det kan også være, at du altid har elsket naturen, og derfor vil passe godt ind på Miljøpakken. Hvis du endnu ikke har besluttet dig for, hvad du skal efter din HF, vil du i løbet af din tid på Gentofte HF blive hjulpet til at blive mere afklaret, bl.a. i de særlige projekt- og praktikforløb.

Se mere om vores spændende fagpakker her 

Uddannelsens opbygning

På det første år af den 2-årige HF har du en række obligatoriske fag, faggrupper og et kunstnerisk/praktisk fag. På andet år fortsætter nogle af de obligatoriske fag, og du målretter din HF med en fagpakke eller en universitetspakke. Begge år har du projekt-praktikforløb.

Praktiske informationer

Optagelse - generelt

Hvis du gerne vil gå på Gentofte HF, skal du søge om optagelse. Det gør du via Undervisningsministeriets optagelsesskema på www.optagelse.dk

Du kan blive optaget på tre måder:

- direkte fra 9. klasse

- direkte fra 10. klasse

- hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Optagelse direkte fra 9. klasse

Søger du optagelse fra 9. klasse, skal du være erklæret uddannelsesparat og have bekræftet dit faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved folkeskolens afgangsprøve. Dette betyder i praksis at du skal have mindst 4 i gennemsnit. Derudover skal du have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5-9. klasse.

Optagelse direkte fra 10. klasse

Søger du optagelse fra 10. klasse, skal du være erklæret uddannelsesparat og have opnået mindst 02 i gennemsnit ved 10. klasseprøverne i fagene dansk og matematik. Derudover skal du have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5-9. klasse.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra grundskolen

Hvis du ikke søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, optages du på baggrund af en konkret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Du vil derfor blive indbudt til en optagelsessamtale.

Deltagerbetaling

I forbindelse med studieture betaler eleverne selv for rejse, ophold mv.

Studieturen i 2.HF koster ca. 3500 kr i egenbetaling. Skolen yder et tilskud på 100 kr. til entré per deltagende elev.

Gentofte HF betaler ekskursioner i forbindelse med den normale undervisning.

Eleverne betaler selv transport.

Hver elev forventes at medbringe en computer til undervisning og selv afholde udgifter til denne.

Der opkræves ikke betaling for undervisningsmidler.

Hør mere

Du kan høre mere om den 2-årige HF ved at kontakte studievejledningen på tlf. 3975 2535.

Clockv2

Ansøgningsfrist
1. marts 2023

Frame 1

Studiestart
August 2023

Frame 2

Egenbetaling
Uddannelsen er gratis

Frame 3

Økonomi
Uddannelsen er SU berettiget

BLA00777

Studievejledningen

På Gentofte HF har vi tre studievejledere, der kan hjælpe dig, hvis der skulle opstå nogle studiemæssige problemer undervejs i din uddannelse. Det kan være, at du har nogle spørgsmål til SU eller er i tvivl om, hvilken fagpakke, der er den rigtige for dig. Alle elever er velkomne, og du kan altid henvende dig, hvis du har brug for en snak.
Døren ind til studievejledningens kontor står næsten altid åben. Hvis ikke du når at fange studievejlederne i deres træffetid, kan du også ringe til dem på tlf. 39 75 25 35 mellem kl. 10:05 – 11:50. Har du spørgsmål angående optagelse på Gentofte HF, er det også her, du skal henvende dig.

Kontakt studievejledningen